Slovník pojmů

A B C D E I K L P R S T V

Ampér

Ampér (značka A) je základní jednotkou elektrického proudu v mezinárodní soustavě jednotek SI. Jednotka Ampér se definuje jako konstantní proud, který, jestliže protéká dvěma rovnoběžnými nekonečně tenkými vodiči o délce jednoho metru…

Barva světla

Co je to barevná teplota? Je to parametr určující barvu bílého světla neboli teplotu chromatičnosti. Zjednodušeně je to barva světla, kterou světelný zdroj vyzařuje. Barevná teplota se měří v kelvinech (K). LED světelné zdroje většinou vyzařují…

Bodovka

Bodovky neboli bodová světla jsou malá vestavná svítidla určená pro montáž do podhledů a sádrokartonových stropů. Používají se jako hlavní nebo doplňkové osvětlení do obytných i komerčních prostor kde chcete světlo soustředit do přesně určené…

CFL

CFL je zkratka pro Compact Fluorescent Lamp, což v překladu znamená kompaktní zářivka. CFL je typ svítidla, který využívá zářivkovou technologii pro vytvoření světla. CFL svítidla jsou navržena tak, aby byla vhodná jako náhrada za klasické žárovky s…

DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) je standard pro digitální řízení osvětlení. Jedná se o komunikační protokol, který umožňuje řízení světelných zdrojů a světelných systémů, jako jsou svítidla, předpěťové měniče, senzory a další zařízení v…

Energetický štítek

Energetický štítek slouží k informování spotřebitelů o energetické účinnosti daného svítidla. Energetický štítek obsahuje informace o třídě energetické účinnosti svítidla, což je označení, které ukazuje, jak úsporně svítidlo využívá energii.…

Chytrá žárovka

Chytrá žárovka (také nazývaná Smart žárovka) je typ LED žárovky, která může být ovládána pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení s připojením k internetu. Tyto žárovky se obvykle připojují k domácí Wi-Fi síti a mohou být ovládány…

Index podání barev

Index podání barev (CRI = Color Rendering Index) je měřítkem, které se používá k vyhodnocení schopnosti svítidla zachytit a reprodukovat barvy tak, jak je vnímá lidské oko při denním světle. CRI se vyjadřuje jako číslo od 0 do 100, přičemž vyšší…

Krytí

Krytí se týká ochranného krytu, který chrání světelný zdroj uvnitř svítidla před vnějším prostředím, prachem, vodou, nebo dotykem. Správné krytí je důležité zejména pro svítidla umístěná v exteriérech nebo v místech s vysokou vlhkostí a prachem.…

Lumen

Lumen (značka lm) je jednotka světelného toku, což je fyzikální veličina udávající množství světla, které vychází z daného zdroje světla a je viditelné lidským okem. Lumen je tedy jednotkou pro množství světla, které vydává světelný zdroj bez…

Lux

Lux (značka lx) je jednotka osvětlenosti (intenzity osvětlení), což je fyzikální veličina, která udává množství světla dopadajícího na určitou plochu. Konkrétně jeden lux znamená, že na jednom metru čtverečním plochy dopadá světelný tok o…

Patice

Patice je konektor nebo základna, která slouží k připojení světelného zdroje k elektrickému obvodu svítidla. Patice bývají různého tvaru a velikosti v závislosti na typu světelného zdroje, který mají připojovat. Každý typ světelného zdroje má…

Předřadník

Předřadník je elektrické zařízení používané v některých druzích svítidel, jako jsou výbojky, fluorescenční trubice nebo LED osvětlení. Jeho hlavním účelem je regulovat průběh elektrického proudu, který prochází světelným zdrojem, a to kvůli zajištění…

Příkon

Příkon svítidla je množství elektrické energie, které svítidlo přijímá ze sítě a přeměňuje na světelnou energii. Jedná se tedy o výkon spotřebovaný svítidlem za jednotku času a udává se v wattech (W). Příkon je důležitý faktor při volbě a instalaci…

RGB

RGB je zkratka pro červenou (Red), zelenou (Green) a modrou (Blue) - tři základní barvy, ze kterých lze vytvořit téměř jakoukoli barvu pomocí míchání světel. RGB je tedy termín používaný pro svítidla, která používají kombinaci těchto tří základních…

Světelný tok

Světelný tok, také nazývaný jako svítivost, je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství světla, které vyzařuje světelný zdroj, a měří se v lumenech (lm). Světelný tok tedy popisuje množství světla, které světelný zdroj vydává do okolí za…

Teplota chromatičnosti

Teplota chromatičnosti je fyzikální veličina, která se používá k popisu barevného spektra světla a udává barvu světla v kelvinech (K). Teplota chromatičnosti je spojena s tím, jaké množství modré a červené složky je obsaženo ve světle. Nižší hodnoty…

Třída spotřeby

Třída spotřeby je označení, které určuje úroveň energetické účinnosti světelného zdroje a udává se na štítku nebo v dokumentaci ke světelnému zdroji. Třída spotřeby se obvykle uvádí jako písmeno od A do G, kde třída A označuje nejúspornější…

Volt

Volt (značka V) je jednotka elektrického napětí, která udává rozdíl elektrického potenciálu mezi dvěma body v elektrickém obvodu. Volt se používá k vyjádření napětí zdrojů elektrické energie, jako jsou baterie, generátory nebo adaptéry. Například…

Vstupní napětí

Vstupní napětí je napětí, které je potřebné přivést na světelný zdroj (např. žárovku, LED diodu, výbojku) pro jeho správnou funkci. Vstupní napětí se udává v jednotkách voltů (V) a může být různé v závislosti na konkrétním typu světelného…

Výbojka

Výbojka je elektrické zařízení, které slouží k vytváření světla elektrickým výbojem. Výbojky se používají pro různé účely, včetně osvětlení místností, pouličního osvětlení, zahradního osvětlení a dalších aplikací. Výbojka se skládá z průhledné…

Výkon

Výkon (značka W) vyjadřuje množství elektřiny, které svítidlo spotřebuje při svém provozu. Výkon se uvádí na obalu svítidla nebo v technických specifikacích. Výkon svítidla je úměrný intenzitě světla, kterou svítidlo vydává, a je také ovlivněn…

Vyzařovací úhel

Vyzařovací úhel osvětlení je úhel pod jakým je světlo ze svítidla vyzařováno. Čím je hodnota nižší, tím je světlo směřováno do užšího paprsku, čím je vyšší, tím větší plochu dokáže osvětlit. Vyzařovací úhel může být různý v závislosti na konstrukci…