Světelný projekt

Co je to světelný projekt?

Je to dokument, který připravuje projektant pro konkrétní objekt či prostor. Světelný projekt udává, jaké hladiny osvětlení (lx) bude dosaženo s vybranými svítidly. Projektant zkouší různé varianty a počty svítidel, dokud nepřijde na optimální poměr. Bez světelného projektu nelze přesně tento počet stanovit.

Proč bych si ho měl nechat vypracovat?

Jak jsme již zmínili, je to pro optimální počet, typ a výkon svítidel. Existují také technické normy určující průměrnou hladinu světla pro daný typ prostoru. Díky světelnému projektu můžeme doložit, že tato hladina bude splněna.

Kolik mě projekt bude stát?

Nebude vás stát nic. Projekty pro své zákazníky zpracujeme zcela zdarma. Projekt však nelze aplikovat na jiný typ konkurenčních svítidel. Projekty zdarma zpracujeme pro průmyslové, komerční a veřejné prostory.

Světelnými projekty pro byty a rodinné domy bohužel nerealizujeme. Taktéž u nás nelze objednat pouze světelný projekt bez návaznosti na naše LED svítidla.