Výměna osvětlení Střední školy Kateřinky

Domů > Reference našich projektů > Interiérové osvětlení > Výměna osvětlení Střední školy Kateřinky

V rámci snížení energetické náročnosti provozu budov Střední školy Kateřinky byla navržen plán kompletní výměny osvětlení za efektivnější zdroje ve formě LED svítidel.

Cílem bylo dosáhnout úspory a rychlé návratnosti, aby současná situace růstu cen energii nezkomplikovala provoz budov a nebylo nutné sáhnout k jejich omezení. Celý tento projekt byl připraven a zpracován pro zákazníka zdarma a nebyla zde podmínka odběru svítidel ani žádný další závazek.

Vedlejší úspory:

Vedlejší efekt této výměny je dosažení delší životnosti svítidel a tím i snížení provozních nákladů spojených s údržbou a případnou výměnou.

Cena a návratnost:

Střední škola má 10 budov, tvořící učebny, dílny, technické a sociální prostory a zároveň i ubytovací jednotky pro studenty a veřejné osvětlení. Rozsah samotné výměny se týkal 399 svítidel. Jednorázová výměna nebyla v možnostech provozovatele s ohledem na velikost samotné investice.

Flexibilita a rychlost efektivního rozhodnutí řídících orgánů však umožnila naplánovat výměnu v etapách. V praxi pak již vyměněná svítidla vytvářela snížení nákladů na provoz a tyto volné finanční prostředky bylo možné investovat do dalších etap.

Způsob realizace:

  1. Zaměření veškerých prostor + zanesení pozic svítidel
  2. Světelně technický projekt + specifikace svítidel
  3. Kalkulace cen materiálů a cen montáže
  4. Výpočet úspor a návratností jednotlivých prostor
  5. Stanovení plánu výměny osvětlení v rámci etap

 

1. Zaměření veškerých prostor + zanesení pozic svítidel:

Společnost LED Solution se zároveň snaží připravit projekt vždy tak, aby výběr a pozice svítidel maximálně reflektovali současné podmínky a kromě samotné úspory nebylo nutné významně zasahovat do změny elektroinstalace případně do pozic svítidel.

Proto kromě samotného zaměření prostor mapujeme také pozice svítidel, abychom dokázali výměnu maximálně zefektivnit a nedocházelo k dodatečným nákladům (výmalba, změna elektroinstalace).

2. Světelně technický projekt + specifikace svítidel:

LED svítidla obecně přinášejí významnou úsporu energií a jejich náhrada je tedy prakticky vždy vhodná. Samotná svítidla však mají odlišný typ použití a liší se také svojí specifikací. Pro určení vhodného typu svítidel je tedy nutné provést světelně technický výpočet. Ten zároveň musí deklarovat plnění norem závazných pro osvětlení.

Kromě všeobecně známé hladiny osvětlení, která může být pro každý prostor odlišná, pracujeme i s dalšími parametry jako je oslnění rovnoměrnost případně indexy podání barev. Tyto parametry projektu pak určují konkrétní požadavky na svítidla.

SPECIFIKACE:

2a) Kancelářská svítidla – svítidla do učeben, kabinetů, chodeb:

Jako vhodné náhrady za původní kancelářská zářivková svítidla byly vybrány LED panely UGR. Svítidla byla vybrána dle svítivosti a rozměru tak, aby plně nahrazovala původní svítidla s minimální zásahem na jejich rozmístění. Zároveň byly využity ve velké míře světla s koeficientem UGR<19, která jsou vhodná právě do učeben a zamezují oslnění. Náhradou za původní svítidla byly především panely:

Bílý podhledový LED panel 600 x 600mm 40W UGR Premium

Bílý podhledový LED panel 300 x 1200mm 40W UGR Premium

2b) Technická svítidla – dílny, sklady, technické místnosti:

Jako vhodná náhrada do technických místností byla vybrána svítidla:

LED prachotěsné svítidlo 120cm 36W 150lm/W Premium

LED prachotěsné svítidlo 150cm 48W 150lm/W Premium

Jednak mají tyto svítidla vysokou svítivost a plně tak nahrazují původní svítidla, zároveň díky vysoké účinnosti lze této svítivosti dosáhnout s nízkým příkonem. Svítidla mají zároveň vysoký stupeň krytí proti prachu a vodě IP a zároveň vyhovují odolnostním požadavkům.

2c) Tělocvična:

V prostoru tělocvičny byly staré rtuťové žárovky, které mají velice nízkou účinnost. Namísto pouhé výměny zdroje zde byla vyměněna celá svítidla z důvodu vytvoření vhodných světelných podmínek a vyšší efektivity. Použitím vhodné optiky na svítidlo:

LED průmyslové osvětlení 100W 135lm/W Premium

Bylo maximálně využito světelného toku a jeho distribuce. Podařilo se tak dosáhnout vhodné hladiny osvětlení se svítidly s nižším příkonem, zároveň však ke snížení počtu samotných světel.

2d) Nástěnná/Přisazená svítidla:

Kromě výměny hlavních prostor došlo i k výměny dílčích svítidel se žárovkami, které již byli nevyhovující a jejich údržba vyžadovala větší náklady než samotné pořízení nového svítidla.

LED stropní/nástěnné svítidlo 14W

3. Kalkulace cen materiálů a cen montáže:

Na základě samotného světelně technického projektu dochází ke kalkulaci ceny montáže a materiálu. Výstupem je cenová nabídka, která je nezávazná a zákazník ji dostane spolu se světelně technickým výpočtem a s případnou návratností.

4. Výpočet úspor a návratností jednotlivých prostor:

Pro samotný výpočet úspor a návratnosti je pak potřeba znát cenu elektrické energie a počet hodin svícení případně kumulativní náklady na energie vyplývající z osvětlení.

Pomocí těchto dat můžeme přistoupit k samotné kalkulaci návratnosti. Tento aspekt je čistě ekonomický. Investor tak jednoduše může posoudit, zda je pro něj projekt smysluplný.

5. Stanovení plánu výměny osvětlení v rámci etap:

Provozovatel budov neměl možnost kompletní výměny jednorázově s ohledem na velikost investice.

Zároveň návratnost byla natolik zajímavá, že bylo nutné přistoupit k výměně v rámci etap. Logicky tak bylo smysluplné provádět výměnu v sekcích, kde byla spočítána nejvyšší relativní úspora vzhledem k investici.

Záruka:

LED svítidla, která byla dodána mají oproti stávajícím konvenčním svítidlům záruku 5 let oproti původním 2 rokům. Svítidla mají zároveň delší životnost a není nutná pravidelná výměna zdrojů nebo celých svítidel.

Závěr:

Návratnost projektu byla vypočtena na >1 rok. S ohledem na délku záruky tento projekt dává smysl jak ekonomicky tak prakticky. Došlo k vysoké úspoře energií a tedy i peněz a zároveň bylo dosaženo zlepšení světelných podmínek v prostorech školy.

Vypocet ZS Katerinky