Veřejné LED osvětlení Dlouhý most

Domů > Reference našich projektů > Veřejné osvětlení > Veřejné LED osvětlení Dlouhý most

V obci Dlouhý most na Liberecku prodbíhala překládka kabelů společnosti ČEZ. Pří této příložitosti byla modernizována část soustavy veřejného osvěltení na světlené zdroje obsahující LED diody. Výměnou jsme dosáhli výrazné úspory elektrické energie. CCa 70%. Byla také zlepšena viditelnost. Na svítidla byla poskytnuta záruka 5 let. Součástí výměny bylo také osvětlení místního kostela LED reflektory.