Příkon

Příkon svítidla je množství elektrické energie, které svítidlo přijímá ze sítě a přeměňuje na světelnou energii. Jedná se tedy o výkon spotřebovaný svítidlem za jednotku času a udává se v wattech (W).

Příkon je důležitý faktor při volbě a instalaci svítidel, protože ovlivňuje celkovou energetickou náročnost osvětlení a může mít vliv na výši účtů za elektřinu.

Hodnota příkonu se může lišit v závislosti na druhu svítidla, zdroji světla a konkrétních technických parametrech daného svítidla. Například tradiční žárovky mají obvykle vyšší příkon než moderní LED svítidla, která jsou mnohem úspornější.

Při nákupu nového svítidla by měl být příkon jedním z parametrů, které zvažujete, abyste zvolili svítidlo s dostatečným jasem pro daný účel, ale současně s co nejnižším příkonem, což pomůže snížit náklady na elektřinu a přispět ke snížení spotřeby energie a ochraně životního prostředí.