Lux

Lux (značka lx) je jednotka osvětlenosti (intenzity osvětlení), což je fyzikální veličina, která udává množství světla dopadajícího na určitou plochu. Konkrétně jeden lux znamená, že na jednom metru čtverečním plochy dopadá světelný tok o velikosti jednoho lumenu.

Měření intenzity osvětlení se provádí pomocí fotometru, který měří množství světla, které dopadá na plochu v určitém místě.