Třída spotřeby

Třída spotřeby je označení, které určuje úroveň energetické účinnosti světelného zdroje a udává se na štítku nebo v dokumentaci ke světelnému zdroji. Třída spotřeby se obvykle uvádí jako písmeno od A do G, kde třída A označuje nejúspornější světelné zdroje a třída G označuje nejméně úsporné.

Třída spotřeby je důležitá informace pro výběr světelného zdroje, protože úspornější zdroje mají nižší spotřebu energie a přispívají tak k menšímu zatížení životního prostředí a nižším nákladům na elektřinu. V současné době se jako úsporné světelné zdroje upřednostňují zejména LED svítidla, která mají vysokou účinnost a dlouhou životnost.

V některých zemích, jako je například Evropská unie, je třída spotřeby u svítidel regulována zákonem a minimální požadavky na účinnost se postupně zvyšují, aby se podpořil přechod k energeticky úspornějším světelným zdrojům.

Nově zavedená klasifikační stupnice tříd spotřeby pro světelné zdroje je následující:

  • Třída A - účinnost vyšší než 210 lm/W
  • Třída B - účinnost od 170 do 209 lm/W
  • Třída C - účinnost od 130 do 169 lm/W
  • Třída D - účinnost od 90 do 129 lm/W
  • Třída E - účinnost od 60 do 89 lm/W
  • Třída F - účinnost od 30 do 59 lm/W
  • Třída G - účinnost nižší než 30 lm/W