Ampér

Ampér (značka A) je základní jednotkou elektrického proudu v mezinárodní soustavě jednotek SI.

Jednotka Ampér se definuje jako konstantní proud, který, jestliže protéká dvěma rovnoběžnými nekonečně tenkými vodiči o délce jednoho metru umístěnými ve vakuu vzdálenými od sebe metr, způsobí mezi nimi sílu o velikosti 2x10^-7 newtonů na metr délky.

Tato definice je založena na práci francouzského fyzika André-Marie Ampèra, který žil v letech 1775-1836.

Při měření elektrického proudu se používá přístroj nazývaný ampérmetr, který je schopen měřit proud v jednotkách Ampérů.