Předřadník

Předřadník je elektrické zařízení používané v některých druzích svítidel, jako jsou výbojky, fluorescenční trubice nebo LED osvětlení. Jeho hlavním účelem je regulovat průběh elektrického proudu, který prochází světelným zdrojem, a to kvůli zajištění správného napětí a frekvence.

Předřadník může být buď elektronický nebo magnetický. Magnetické předřadníky používají cívky k regulaci proudu, zatímco elektronické předřadníky používají elektronické součástky k řízení proudu. Obecně se elektronické předřadníky používají častěji, protože jsou účinnější, méně hlučné a mají menší rozměry než magnetické předřadníky.

Použití předřadníku může mít několik výhod. Může zlepšit efektivitu světelného zdroje a prodloužit jeho životnost. Dále může snížit spotřebu energie a tím i náklady na provoz svítidel. Na druhé straně však může předřadník způsobovat rušení a elektromagnetické vlny, což může ovlivnit jiná zařízení v blízkosti, a také může způsobovat jiskření při zapínání svítidel.