Vstupní napětí

Vstupní napětí je napětí, které je potřebné přivést na světelný zdroj (např. žárovku, LED diodu, výbojku) pro jeho správnou funkci. Vstupní napětí se udává v jednotkách voltů (V) a může být různé v závislosti na konkrétním typu světelného zdroje.

Například u běžných žárovek se používá vstupní napětí 230V, což je standardní napětí v elektrické síti v Evropě. U nízkonapěťových halogenových žárovek, LED svítidel a dalších světelných zdrojů se vstupní napětí může lišit a může být například 12V nebo 24V. V takových případech je nutné použít speciální transformátor nebo zdroj napětí pro snížení nebo zvýšení vstupního napětí.

Je důležité respektovat požadavky výrobce ohledně vstupního napětí, aby se zajistila správná funkce světelného zdroje a minimalizovaly se rizika poškození světelného zdroje nebo elektrického systému.