Volt

Volt (značka V) je jednotka elektrického napětí, která udává rozdíl elektrického potenciálu mezi dvěma body v elektrickém obvodu.

Volt se používá k vyjádření napětí zdrojů elektrické energie, jako jsou baterie, generátory nebo adaptéry. Například napětí baterie může být vyjádřeno jako 1,5 V nebo 9 V, zatímco napětí elektrické sítě je AC 230 V.

Volt je pojmenován po italském fyzikovi Alessandru Voltovi, který je znám pro své práce na elektrických jevech v 18. století.