Výbojka

Výbojka je elektrické zařízení, které slouží k vytváření světla elektrickým výbojem. Výbojky se používají pro různé účely, včetně osvětlení místností, pouličního osvětlení, zahradního osvětlení a dalších aplikací.

Výbojka se skládá z průhledné skleněné nebo kovové baňky, která obsahuje plyn nebo směs plynů a elektrody, které jsou vloženy do baňky a připojeny ke zdroji elektrické energie. Když se přivádí elektrické napětí k elektrodám, vytváří se elektrický výboj v plynech uvnitř baňky, který produkuje světlo.

Existuje mnoho různých typů výbojek, jako jsou žárovky s wolframovým vláknem, halogenové žárovky, výbojky vysokého tlaku (např. metalhalogenové výbojky a sodíkové výbojky) a další. Každý typ výbojky má své vlastní výhody a nevýhody v závislosti na aplikaci a požadovaných vlastnostech osvětlení.