Výměna osvětlení Základní školy Kateřinky

Domů > Reference našich projektů > Interiérové osvětlení > Výměna osvětlení Základní školy Kateřinky

V rámci snížení energetické náročnosti provozu budov Základní školy Kateřinky byla navržen plán kompletní výměny osvětlení za efektivnější zdroje ve formě LED svítidel.

Cílem bylo dosáhnout úspory a rychlé návratnosti, aby současná situace růstu cen energii nezkomplikovala provoz budov a nebylo nutné sáhnout k jejich omezení. Celý tento projekt byl připraven a zpracován pro zákazníka zdarma a nebyla zde podmínka odběru svítidel ani žádný další závazek.

Vedlejší úspory:

Vedlejší efekt této výměny je dosažení delší životnosti svítidel a tím i snížení provozních nákladů spojených s údržbou a případnou výměnou.

Cena a návratnost:

ZŠ škola Kateřinky má .......... budov, tvořící učebny, dílny, technické a sociální prostory a zároveň i ubytovací jednotky pro studenty a veřejné osvětlení. Rozsah samotné výměny se týkal .......... svítidel. Jednorázová výměna nebyla v možnostech provozovatele s ohledem na velikost samotné investice.

Flexibilita a rychlost efektivního rozhodnutí řídících orgánů však umožnila naplánovat výměnu v etapách. V praxi pak již vyměněná svítidla vytvářela snížení nákladů na provoz a tyto volné finanční prostředky bylo možné investovat do dalších etap.

 

Způsob realizace:

  1. Zaměření veškerých prostor + zanesení pozic svítidel
  2. Světelně technický projekt + specifikace svítidel
  3. Kalkulace cen materiálů a cen montáže
  4. Výpočet úspor a návratností jednotlivých prostor
  5. Stanovení plánu výměny osvětlení v rámci etap

 

1. Zaměření veškerých prostor + zanesení pozic svítidel:

Společnost LED Solution se zároveň snaží připravit projekt vždy tak, aby výběr a pozice svítidel maximálně reflektovali současné podmínky a kromě samotné úspory nebylo nutné významně zasahovat do změny elektroinstalace případně do pozic svítidel.

Proto kromě samotného zaměření prostor mapujeme také pozice svítidel, abychom dokázali výměnu maximálně zefektivnit a nedocházelo k dodatečným nákladům (výmalba, změna elektroinstalace).

2. Světelně technický projekt + specifikace svítidel:

LED svítidla obecně přinášejí významnou úsporu energií a jejich náhrada je tedy prakticky vždy vhodná. Samotná svítidla však mají odlišný typ použití a liší se také svojí specifikací. Pro určení vhodného typu svítidel je tedy nutné provést světelně technický výpočet. Ten zároveň musí deklarovat plnění norem závazných pro osvětlení.

Kromě všeobecně známé hladiny osvětlení, která může být pro každý prostor odlišná, pracujeme i s dalšími parametry jako je oslnění rovnoměrnost případně indexy podání barev. Tyto parametry projektu pak určují konkrétní požadavky na svítidla.

3. Kalkulace cen materiálů a cen montáže:

Na základě samotného světelně technického projektu dochází ke kalkulaci ceny montáže a materiálu. Výstupem je cenová nabídka, která je nezávazná a zákazník ji dostane spolu se světelně technickým výpočtem a s případnou návratností.

4. Výpočet úspor a návratností jednotlivých prostor:

Pro samotný výpočet úspor a návratnosti je pak potřeba znát cenu elektrické energie a počet hodin svícení případně kumulativní náklady na energie vyplývající z osvětlení.

Pomocí těchto dat můžeme přistoupit k samotné kalkulaci návratnosti. Tento aspekt je čistě ekonomický. Investor tak jednoduše může posoudit, zda je pro něj projekt smysluplný.

5. Stanovení plánu výměny osvětlení v rámci etap:

Provozovatel budov neměl možnost kompletní výměny jednorázově s ohledem na velikost investice.

Zároveň návratnost byla natolik zajímavá, že bylo nutné přistoupit k výměně v rámci etap. Logicky tak bylo smysluplné provádět výměnu v sekcích, kde byla spočítána nejvyšší relativní úspora vzhledem k investici.

 

Záruka:

LED Svítidla, která byla dodána mají oproti stávajícím konvenčním svítidlům záruku 5 let oproti původním 2 rokům. Svítidla mají zároveň delší životnost a není nutná pravidelná výměna zdrojů nebo celých svítidel.