Jak předělat zářivková svítidla pro LED zářivky?

Domů > Blog o LED osvětlení > Návody > Jak předělat zářivková svítidla pro LED zářivky?

Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech

Možná je pro vás překvapením, že pro fungování LED zářivek (trubic) ve svítidlech pro klasické fluorescenční zářivky je zapotřebí provést úpravy. Vychází to z odlišného principu fungování LED zářivek a zářivek klasických, plněných plynem. Přesto, že sdílejí stejnou patici G13 a jsou shodně značeny T8.

Úpravu zářivkového svítidla by měl vždy provádět autorizovaný elektrikář, nikoliv laik. Tento článek neslouží jako návod a naše společnost nenese žádnou zodpovědnost za předělaná svítidla.

Legislativa

Při instalaci LED trubic nesmí být za žádných okolností ohrožena bezpečnost uživatele. Pokud se předělávají původní svítidla, musí být zajištěna revize a v některých případech také nové označení svítidla. Nesmí být také ohrožena elektromagnetická kompatibilita svítidla.

U svítidel s elektronickým předřadníkem, musí být tento komponent odebrán. Tím se změní charakter svítidla a výrobce za něj přestává být zodpovědný. Zodpovědnost přechází na subjekt, který svítidlo takto upraví a také povinnost svítidlo oštítkovat. Svítidlo neztrácí svou CE certifikaci, pokud není určeno k dalšímu prodeji a pokud splňuje bezpečnostní normy. Štítek musí obsahovat tyto informace:

  • Stupeň krytí (IP)
  • Provozní teplota
  • Počet a výkon nahrazených zářivek
  • Identifikace subjektu, který úpravu provedl
  • Datum změny

 

Úprava svítidel pro LED zářivky

Nejprve je třeba si ujasnit, jaké LED zářivky hodláte instalovat. Jelikož neexistuje harmonizační norma pro zapojení LED zářivek, jsou na trhu dva způsoby napájení. Jedná se o tzv. jednostranné a oboustranné. Tuto informaci žádejte u svého prodejce nebo ji hledejte přímo na LED zářivce. Pokud tato informace na výrobku uvedena není, doporučujeme výrobek nepoužívat.

LED zářivky s jednostranným zapojením

Toto zapojení je považováno za bezpečnější. Zářivka má fázi i nulu na jedné straně trubice. Druhá strana je tzv. slepá.

LED zářivka - jednostranné napájení

LED zářivky s oboustranným zapojením

Tato koncepce je převzata od klasických zářivek. Vedou se debaty o bezpečnosti zapojení. Zářivka má na jedné straně trubice nulu a na druhé straně fázi.

LED zářivka - oboustranné napájením

Svítidla s tlumivkou a startérem

Tyto koncepčně starší svítidla obsahují startér a magnetický předřadník neboli tlumivku. U těchto svítidel lze zářivku přímo nahradit za LED. Stačí odebrat startér a nahradit ho za LED startér, který každý odborný prodejce dodává k LED trubicím. V případě, že máte trubice s oboustranným zapojením, stačí pouze vyjmout startér a ničím ho nenahrazovat. Takovouto výměnu může provést osoba bez elektrotechnického vzdělání.

Ve svítidle však zůstane magnetický předřadník (tlumivka). Ta může způsobit zbytečný odběr elektrické energie a také mít vliv na hodnotu účiníku. Jelikož při odebrání se jedná o zásah do svítidla, je třeba tuto činnost přenechat elektrikáři a řídit se stejným postupem jako při úpravě svítidla s elektrickým předřadníkem, viz. níže.

Sejměte kryt svítidla Ujistěte se, že je svítidlo odpojeno od proudu a vyjměte zářivky
Najděte startér Lehce pootočte a vyjměte ho
Nahraďte LED startérem přiloženým k LED trubici Nainstalujte LED zářivky

 

Svítidla s elektronickým předřadníkem

Jedná se o modernější svítidla. Při úpravě je zapotřebí elektronický předřadník zcela odpojit. V tomto případě již nelze zpětně vyměnit světelné zdroje z LED na klasické zářivky. Svítidlo musí být přepojeno dle typu LED zářivek, čili buď pro jednostranné nebo oboustranné zapojení viz. schémata výše. Touto úpravou přebírá zodpovědnost za ní subjekt, který ji provádí. Ten je také zodpovědný za nové označení svítidla pomocí ratingového štítku.

Předělání svítidla s elektronickým předřadníkem

Dole svítidlo s el. předřadníkem, nahoře po předělání pro LED trubice s jednostranným napájením