Vyzařovací úhel

Vyzařovací úhel osvětlení je úhel pod jakým je světlo ze svítidla vyzařováno. Čím je hodnota nižší, tím je světlo směřováno do užšího paprsku, čím je vyšší, tím větší plochu dokáže osvětlit.

Vyzařovací úhel může být různý v závislosti na konstrukci svítidla a jeho účelu. Například svítidla pro osvětlení pracovních ploch mají obvykle úzký vyzařovací úhel, aby bylo dosaženo maximálního osvětlení na dané ploše. Na druhé straně, svítidla pro osvětlení místností mají obvykle širší vyzařovací úhel, aby se světlo rovnoměrně rozptýlilo po celé místnosti.